Υπόμνημα ΟΣΤΟΕ προς την Υπουργό Εργασίας, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963

Μέλος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 3613680, 2103617880, FAX: 2103617882, e-mail : ostoe@otenet.gr, site : www.ostoe.gr

_________________________________________________________________________

 

 Αθήνα 21/02/2024

 

 

Υπόμνημα

Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή – υπόμνημα μέσω του κ. Δ/ντού του Γραφείου σας με τον οποίο έχουμε την πρώτη συνάντηση για τα οξυμένα θέματα που μας απασχολούν. Με δεδομένα τη βαρύτητα των θεμάτων και των μεγάλο αριθμό συνταξιούχων που απασχολούν (συνολικά πάνω από 50.000) παρακαλούμε για μία ακόμα φορά για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να τα συζητήσουμε με άμεσο τρόπο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων.

Το παρόν υπόμνημα αποτελεί μία συνόψιση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε γενικά ως συνταξιούχοι και ειδικά ως προερχόμενοι από τον τραπεζικό κλάδο, όπου ενώ είχαμε ειδικά ταμεία και πολύ υψηλές – πολλαπλάσιες εισφορές, συγκριτικά με το μέσο όρο των ασφαλισμένων, έχουμε βρεθεί σε μία κατάσταση που πολλοί από εμάς δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι τραπεζικοί οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση στις συντάξεις τους που αθροιστικά φτάνει και το 70%.

Μετά από μία δεκαετία μειώσεων των συντάξεων λόγω των μνημονίων ακολούθησε ο πληθωρισμός και η αλματώδης άνοδος των επιτοκίων για την «θεραπεία» του. Στην παρούσα περίοδο η διαρκής άνοδος των επιτοκίων, η ακρίβεια στο ρεύμα και στα καύσιμα, στην στέγη και κυρίως σε όλα τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, δυσκολεύουν την ζωή και την επιβίωσή μας και οξύνουν ακόμη περισσότερο τα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Οι Συνταξιούχοι τραπεζικοί με ενότητα, συναδελφικότητα και μαζικότητα για να πάρουμε ανάσα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι ο άμεσος συνομιλητής μας από κυβερνητικής πλευράς:

Γενικά θέματα – αιτήματα συνταξιούχων:

1. Την διατήρηση και διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, Κύριας και Επικουρικής σύνταξης, με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, με την εγγύηση του Κράτους στην χρηματοδότησή της.

2. Να σταματήσει ο διαχωρισμός σε συνταξιούχους πριν και μετά το Ν.4387/2016. Πληρώσαμε όλοι τις ίδιες εισφορές και πρέπει να παίρνουμε τις ίδιες συντάξεις.

3. Ουσιαστικές – πραγματικές αυξήσεις συντάξεων για όλους τους Συνταξιούχους, είτε έχουν είτε δεν έχουν προσωπική διαφορά. Να καταργηθεί η προσωπική διαφορά και να ενσωματωθεί στις Κύριες συντάξεις.

4. Να δοθούν οι ανάλογες αυξήσεις με τις κύριες συντάξεις και στις επικουρικές.

5. Να θεσπιστεί διαδικασία για την πραγματική αύξηση των συντάξεων κύριων και επικουρικών στο ύψος του Τιμαρίθμου και (συν) του Α.Ε.Π. επί των καταβαλλόμενων συντάξεων.

6. Να καταργηθεί η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

7. Να επιστραφούν σε όλους τους συνταξιούχους οι κρατήσεις των αντισυνταγματικών νόμων 4051 και 4093 / 2012.

8. Επαναφορά της 13ης & 14ης σύνταξης (για τις οποίες έχουμε πληρώσει στο ακέραιο τις εισφορές μας), καθώς και του ΕΚΑΣ, για την βελτίωση των οικονομικά ασθενέστερων συναδέλφων μας.

9. Ενίσχυση του Δημόσιου ΕΣΥ για την αξιοπρεπή παροχή Υγείας σε ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

10. Επαναφορά της εισφοράς υπέρ Υγείας στο 4% και μόνο επί των Κύριων συντάξεων, όπως ίσχυε έως το 2015.

11. Λιανική και ασφαλιστική τιμή σε όλα τα φάρμακα και σχετικά παρασκευάσματα να είναι ίδια και να καλύπτεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

12. Για να σταματήσει η φτωχοποίηση των Συνταξιούχων μέσω και της συνεχούς αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης: να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας έμμεσων φόρων, να αυξηθεί το αφορολόγητο εισόδημα και να θεσμοθετηθεί τιμαριθμική αναπροσαρμογή αφορολόγητου και φορολογικής κλίμακας.

13. Στήριξη του Υπουργείου Εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο των προσπαθειών μας ώστε να γίνονται ρυθμίσεις δανειακών οφειλών με βάση τα εισοδήματα των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, που θα τους επιτρέπουν και μία αξιοπρεπή επιβίωση, για να μην βγει σε πλειστηριασμό καμία πρώτη κατοικία.

14. Ζητούμε τη συμμετοχή των συνταξιούχων σε Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Διακοπών και Πολιτιστικές Δράσεις.

15. Ζητούμε το σωστό υπολογισμό και την απόδοση στην Ομοσπονδία μας των ποσών που μας αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών 0,2 € μηνιαία των μελών μας.

Ειδικότερα θέματα – αιτήματα τραπεζικών συνταξιούχων:

16. Ορθός επαν-υπολογισμός των συντάξεών μας, κύριων και επικουρικών, σύμφωνα με το νόμο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη για όλο τον εργασιακό μας βίο οι πολύ υψηλότερες εισφορές συγκριτικά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταβάλαμε. Με βάση τις όποιες διαχρονικά, σε όλο τον εργασιακό μας βίο, επιπλέον εισφορές, όπως τις καταβάλαμε, συγκριτικά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να υπολογίζεται η δικαιούμενη προσαύξηση για τον καθένα ασφαλισμένο. Το θέμα αυτό αφορά κύρια τους συνταξιούχους της Εθνικής, της Αγροτικής της Ιονικής-Λαϊκής και της ΕΤΒΑ.

17. Να μην εφαρμοστεί η περικοπή κατά 33% από 1/1/2025 της επικούρησης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας και να καταργηθεί η απαγόρευση οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης.

18. Να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμβατικές υποχρεώσεις της Εθνικής Τράπεζας προς τους συνταξιούχους για τον ΛΕΠΕΤΕ.

19. Άμεση επαναχορήγηση της επικουρικής σύνταξης σε συνταξιούχους της π.ΑΤΕ σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.

20. Να εφαρμοστεί ο νόμος για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων για τους συνταξιούχους της Εμπορικής και να λαμβάνουν τη δικαιούμενη προσαύξηση, καθώς κατέβαλαν υπερδιπλάσιες εισφορές (έως 14,75%) έναντι του 6% του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

21. Να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τα όποια θέματα σχετικά με την απόδοση της αύξησης του 7,75% από 1/1/2023 και του 3% από 1/1/2024 στο «τμήμα της κύριας σύνταξης» σε όλους τους «προσυνταξιούχους».

22. Την επαναφορά των συντάξεων του «Προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος» (πρώην ΕΤΑΤ & ETEAΕΠ) Εμπορικής, Αττικής και ALPHA BANK στα επίπεδα πριν το ν. 4387/2016.

23. Να δοθεί λύση στην επικούρηση για τους συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΙΛΤΑΤ, που αντί για επικουρική σύνταξη λαμβάνουν «βοήθημα» 40 ευρώ. Άμεσα σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης για τους 11.500 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του επικουρικού ταμείου ΤΑΠ-ΙΛΤΑΤ που υποσχέθηκε να

προχωρήσει το Υπουργείο σας κατά την συνάντηση της 11/4/25023 με τον π. Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη και να ληφθεί υπόψη η υπ’ αριθ. 1731/23.05.2023 επιστολή μας.

Για όλα τα παραπάνω θέματα με έμφαση στα ειδικότερα συνταξιοδοτικά των τραπεζικών συνταξιούχων έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις και ζητάμε συνέχιση και επιτάχυνση του διαλόγου που ξεκίνησε από τον παρελθόντα Αύγουστο με το Υπουργείο σας, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα στη ζωή των συνταξιούχων. Η κατάστασή μας αλλά και η ηλικία μας δεν μας επιτρέπουν να περιμένουμε γενικώς για το μέλλον….

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία με ανάλυση και τεκμηρίωση όλων των ανωτέρω θεμάτων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

 

Αλέξανδρος Τζούλης                            Παύλος Δερμενάκης