Βραβεία – Δώρα – Βοηθήματα

Ο Σύλλογος βάσει του Καταστατικού του και των αποφάσεων Δ.Σ. καταβάλλει ορισμένα ποσά για επιβράβευση προσπαθειών των παιδιών συναδέλφων σε μορφωτικό κυρίως επίπεδο ή σαν συνδρομή σε ευτυχή γεγονότα κλπ. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται μετά από αίτηση των μελών, με τα δικαιολογητικά που κάθε περίπτωση απαιτεί για τη θεμελίωσή τους, μέσα σε ένα χρόνο από την επέλευση του γεγονότος. Για τη χορήγηση των παρακάτω βραβείων, δώρων, βοηθημάτων απαιτείται η συμπλήρωση της κατά περίπτωση σχετικής αιτήσεως που μπορείτε να εκτυπώσετε κάνοντας ‘κλίκ’ στην σύνδεση ‘Εκτύπωση Αίτησης’ στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αιτιολογία χορήγησης:

1. Εισαγωγή σε ΑΕΙ με γενικές πανελλήνιες εξετάσεις, μεταξύ των 20 πρώτων

240 €

2. Εισαγωγή σε ΤΕΙ με γενικές πανελλήνιες εξετάσεις μεταξύ των 20 πρώτων (Δικαίωμα λήψης ενός μόνο ποσού για την αιτία αυτή. Στη περίπτωση δικαιώματος στη συνέχεια λήψης αντίστοιχου ποσού για ΑΕΙ, καταβάλλεται η διαφορά)

210 €

3. Πτυχίο από ΑΕΙ με βαθμό ‘άριστα’

300 €

4. Πτυχίο από ΑΕΙ με βαθμό ‘λίαν καλώς’

250 €

5. Πτυχίο από ΤΕΙ με βαθμό ‘άριστα’

270 €

6. Πτυχίο από ΤΕΙ με βαθμό ‘λίαν καλώς’ (Δικαίωμα λήψης ενός μόνο ποσού για πτυχίο, σε περίπτωση λήψης πρώτα πτυχίου από ΤΕΙ και μετά από ΑΕΙ καταβάλλεται η διαφορά)

210 €

7. Πτυχίο επίσημων Ωδείων και Σχολών Χορού με άριστα και μόνο αν αφορούν
επαγγελματικές πολυετείς σπουδές (κύριες σπουδές – όχι χόμπυ)

240 €

8. Πτυχίο ξένων γλωσσών σε επίσημο επίπεδο Proficiency

240 €

9. Απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου Μaster

390 €

10. Απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου Doctorat

470 €

11. Βραβείο πρωτευόντων σε επίσημους πανελλαδικούς – πανευρωπαϊκούς – παγκόσμιους διαγωνισμούς σε αθλητικούς, επιστημονικούς ή και καλλιτεχνικούς αγώνες και τομείς (3 πρώτες θέσεις).

Απόφαση Δ.Σ.

Τα ανωτέρω 1 – 11 βραβεία έχουν ως όριο το 30έτος της ηλικίας των παιδιών

12. Χρηματικό βραβείο επιβραβευομένων από το Κράτος ή επίσημους κρατικούς φορείς
για ιδιαίτερο κοινωνικό έργο ή προσφορά

Απόφαση Δ.Σ.

13. Δώρο λόγω γάμου (σε συναδέλφους και παιδιά και μόνο για τον πρώτο τους γάμο με προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου)

500 €

14. Μικρό βοήθημα σε ιδιαίτερα περιστατικά – ανάγκες σε αναξιοπαθούντα μέλη,βάσει αποδεικτικών στοιχείων και εντός των μικρών οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου και του Καταστατικού

500 €

15. Βοήθημα εγκατάστασης φοιτητών σε πόλη εκτός κύριας διαμονής γονέων, που θα αποδεικνύεται από σχετικό νόμιμο ενοικιαστήριο (δεν ισχύει η δωρεάν εγκατάσταση σε συγγενείς-φίλους)

400 €

16. Βοήθημα λόγω θανάτου

Κάνετε ‘εδώ‘ κλικ

Έντυπες αιτήσεις

Α) Για Γάμο

Κάνετε ‘εδώ‘ κλικ

B) Για σπουδές-βραβεία

Κάνετε ‘εδώ‘ κλικ