Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Μετά την εκτύπωση του εκκαθαριστικού σας (αναλυτικές οδηγίες στα παρακάτω ερωτήματα/απαντήσεις), θα δείτε τη σύνταξή σας, όπως αυτή υπολογιζόταν πριν το 2016 (παλαιό ποσό), καθώς επίσης και το νέο ποσό, όπως αυτό προέκυψε μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τον Ν.4387/2016. Η «Εισφορά Αλληλεγγύης» είναι η κράτηση που ονομάζεται «Εναντι ειδικής εισφοράς (άρθρο 29 ν. 3986/11)». Το ποσό που θα μηδενιστεί είναι αυτό που εμφανίζεται στη σύνταξη ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. Σε όλους εμάς που συνταξιοδοτηθήκαμε πριν το 2016, ο νέος υπολογισμός έχει επιφέρει σημαντική μείωση ή και μηδενισμό αυτής της κράτησης. Γι’ αυτό, πριν αρχίσουμε να έχουμε μεγάλες προσδοκίες, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε το εκκαθαριστικό μας, για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων…

Για να εκτυπώσετε το μηνιαίο εκκαθαριστικό της σύνταξής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο internet πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr . Στη συνέχεια θα δείτε την ακόλουθη εικόνα και θα πατήσετε  «Συνταξιούχοι».
 2. Στην επόμενη οθόνη επιλέγετε εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης.
 3. Στη συνέχεια, βλέπετε στην οθόνη σας διάφορες επιλογές, όπως για παράδειγμα «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων κύριων Συντάξεων», «Ενημερωτικά Σημειώματα κύριων Συντάξεων από 01/01/2019» ή «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων έως 31/12/2018». Ανάλογα με το ποια από τις επιλογές σας ενδιαφέρει, πατάτε «Είσοδο στην υπηρεσία». Εν προκειμένω, στην επιλογή 2) Ενημερωτικά Σημειώματα κύριων Συντάξεων από 01/01/2019.
 4. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε «Συνέχεια στο TAXISNET».
 5. Ακολούθως, εισαγάγετε τους προσωπικούς κωδικούς σας στο TAXISNET.
 6. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε «Αποστολή».
 7. Στην επόμενη σελίδα, «Σύνδεση χρήστη με TAXISNET», θα δείτε συμπληρωμένο τον Α.Φ.Μ. σας. Εσείς συμπληρώστε τον Α.Μ.Κ.Α. σας και πατήστε «Είσοδος».
 8. Επιλέγετε το έτος και τον μήνα πληρωμής που σας ενδιαφέρει και πατάτε «Αναζήτηση».
 9. Επιλέγετε «Εκτύπωση» είτε για τη Σύνταξη Γήρατος, είτε για την Επικουρική Σύνταξη.
 10. Πατάτε εκτέλεση.
 11. Και πατήστε ΟΚ.
 12. Εάν έχετε εκτυπωτή, το εκκαθαριστικό σας έχει ήδη εκτυπωθεί. Εάν δεν έχετε, πηγαίνετε στις «Λήψεις αρχείων» ή «Downloads» και επιλέξτε «Άνοιγμα αρχείου» στο αρχείο με ονομασία Statement.
 13. Μπορείτε πλέον να ενημερωθείτε και να ελέγξετε τις αποδοχές και τις κρατήσεις σας.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις οδηγίες αναλυτικά με τις οθόνες που θα εμφανίζονται.

Για να εκτυπώσετε το μηνιαίο εκκαθαριστικό της σύνταξής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, όπως σας καθοδηγούν στις εικόνες τα κόκκινα βέλη.

1.Στο internet πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr . Στη συνέχεια θα δείτε την ακόλουθη εικόνα και θα πατήσετε «Συνταξιούχοι».

2. Στην επόμενη οθόνη επιλέγετε εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης.

3. Στη συνέχεια, βλέπετε στην οθόνη σας διάφορες επιλογές, όπως για παράδειγμα «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων κύριων Συντάξεων», «Ενημερωτικά Σημειώματα κύριων Συντάξεων από 01/01/2019» ή «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων έως 31/12/2018». Ανάλογα με το ποια από τις επιλογές σας ενδιαφέρει, πατάτε «Είσοδο στην υπηρεσία». Εν προκειμένω, στην επιλογή 2) Ενημερωτικά Σημειώματα κύριων Συντάξεων από 01/01/2019.

4. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε «Συνέχεια στο TAXISNET».

5. Ακολούθως, εισαγάγετε τους προσωπικούς κωδικούς σας στο TAXISNET.

6. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε «Αποστολή».

7. Στην επόμενη σελίδα, «Σύνδεση χρήστη με TAXISNET», θα δείτε συμπληρωμένο τον Α.Φ.Μ. σας. Εσείς συμπληρώστε τον Α.Μ.Κ.Α. σας και πατήστε «Είσοδος».

8. Επιλέγετε το έτος και τον μήνα πληρωμής που σας ενδιαφέρει και πατάτε «Αναζήτηση».

9. Επιλέγετε «Εκτύπωση» είτε για τη Σύνταξη Γήρατος, είτε για την Επικουρική Σύνταξη.

10. Πατάτε εκτέλεση.

11. Και πατήστε ΟΚ

12. Εάν έχετε εκτυπωτή, το εκκαθαριστικό σας έχει ήδη εκτυπωθεί. Εάν δεν έχετε, πηγαίνετε στις «Λήψεις αρχείων» ή «Downloads» και επιλέξτε «Άνοιγμα αρχείου» στο Statement.

13. Μπορείτε πλέον να ενημερωθείτε και να ελέγξετε τις αποδοχές και τις κρατήσεις σας.

Δικαίωμα ψήφου ηλεκτρονικά έχουν όλα τα μέλη για τα οποία ο Σύλλογος εισπράττει το 3 0/00 και υποβάλλουν εγκαίρως το αίτημα συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (έως πέντε ημέρες πριν τη ψηφοφορία) και έχουν λάβει email έγκρισης. Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» της ΕΔΥΤΕ (GRNET).

Διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας:

• Ο ψηφοφόρος συμπληρώνει το Αίτημα συμμετοχής του μέσω Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και λαμβάνει email επιβεβαίωσης. Το email πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε ψηφοφόρο. Σε περίπτωση που ο ψηφοφόρος δεν λάβει το email, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.
• Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (email) με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
• Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (email) δύο μέρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Το μήνυμα τον πληροφορεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης της ψηφοφορίας, καθώς και τις οδηγίες συμμετοχής. Για κάθε αλλαγή που γίνεται λαμβάνει και νέο μήνυμα.
• Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον ιστότοπο του συστήματος «Ζευς». Ο ψηφοφόρος κάνοντας κλικ στο Link θα λάβει το προσωρινό μοναδικό κωδικό σύνδεσης (OTP) στο κινητό που έχει δηλώσει και αφού τον καταχωρήσει η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά, εφόσον βέβαια η ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
• Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και την υποβολή του ψηφοδελτίου.
• Στο βήμα της επιλογής εμφανίζεται το ψηφοδέλτιο, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά τα ο ψηφοδέλτιο της επιλογής του.
• Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «Ζευς». Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει για μερικές μέρες.
• Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας και χωρίς καμία προσβολή του απορρήτου.
• Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σας, γιατί παρίσταστε στη Γ.Σ., παρακαλώ δηλώστε το.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή τεχνική υποστήριξη για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία και για την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2112156771 ή με τη συνάδελφο Δέσποινα Κρόκου στο email dkrokou@hotmail.com , τηλ. 6939941039.
Τι είναι η πλατφόρμα ZEYS της ΕΔΥΤΕ (GRNET): η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», η οποία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απορρήτων πληροφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΖΕΥΣ είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zeus.grnet.gr/zeus/faqs/voter/

Οδηγίες χρήσης για τους ψηφοφόρους είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/