Επιστολή στον Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας, κ. Ν. Μηλαπίδη για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση των κύριων συντάξεων όσων συνταξιούχων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επιστολή της ΟΣΤΟΕ στον Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας, για την εφαρμογή του επιπλέον ποσοστού αναπλήρωσης στις συντάξεις μας, παρακαλώ πατήστε εδώ.