Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων Ε.Τ.Β.Α.

Πρόεδρος : Γιάννης Τσιτσιμπάκος
Γεν. Γραμματέας : Γιολάντα Συνοδινού
Αντιπρόεδρος : Δέσποινα Κρόκου
Ταμίας : Δήμητρα Πανουσοπούλου
Μέλος : Βάσω Βανικιώτη